پریدخت عابدین نژاد

پریدخت عابدین نژاد

طراح لباس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیوه های غمگین سالار جنگ محمد امیریاراحمدی شهاب الدین حسین پور 0 تا 0
2 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
3 عند از مطالبه مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان نوید محمدزاده 0 تا 0
4 برگشتن خیراله تقیانی پور حسین مسافرآستانه جواد نوری 0 تا 0
5 اعترافاتی درباره زنان محمد امیریاراحمدی رضا حامدی خواه 0 تا 0
6 دوزخ ژان پل سارتر افسانه ماهیان 0 تا 0
7 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
8 بیوه های غمگین سالار جنگ محمد امیریاراحمدی شهاب الدین حسین پور 0 تا 0
9 دیوان تئاترال محمود استادمحمد روزبه حسینی 0 تا 0
10 خلایق هرچه لایق نرگس امینی هومن برقنورد 0 تا 0
11 جیره بندی پر خروس علی نرگس نژاد علی نرگس نژاد 0 تا 0
12 دوئتی کوتاه برای پاییز ایوب آقاخانی جواد پیشگر 0 تا 0
13 زمستان 66 محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
14 رومولوس کبیر فریدریش دورنمات نادر برهانی مرند 0 تا 0
15 اهل قبور حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
16 زندگی میان آتش اصغر خلیلی اصغر خلیلی 0 تا 0
17 نوشتن در تاریکی محمد یعقوبی محمد یعقوبی