ملیکا محمدی

ملیکا محمدی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آوازه خوان طاس اوژن یونسکو حسین صفی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
2 آوازه خوان طاس اوژن یونسکو حسین صفی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
3 کنسرت قورباغه ها هادی حوری رضا روان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
4 کنسرت قورباغه ها هادی حوری رضا روان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
5 الیسا در مزرعه جرج مهدی کوثری یگانه, محمد موسوی پاکنهاد رضا روان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
6 گمشده فرهاد لباسی امین فعله گری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
7 معرکه در معرکه داوود میرباقری امین فعله گری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0
8 وارث قادر شهسواری امین فعله گری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود