پروا آقاجانی

پروا آقاجانی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عند از مطالبه مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان نوید محمدزاده 0 تا 0
2 نوبت یعنی بعدی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
3 تو هرگز نخواهی گشت مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان 0 تا 0
4 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
5 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
6 متساوی الساقین عمادالدین رجبلو عمادالدین رجبلو 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود