حسین اکبری

حسین اکبری

دستیار نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ما داریم از این خونه میریم بهزاد آقا جانی حسین اکبرپور حسین اکبرپور 0 تا 0
2 اسکرین شات ندا قربانیان ندا قربانیان حسن رییسی 0 تا 0
3 برگشتن خیراله تقیانی پور حسین مسافرآستانه جواد نوری 0 تا 0
4 چنور قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
5 ما داریم از این خونه میریم بهزاد آقا جانی حسین اکبرپور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود