محمد رئیسی

محمد رئیسی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 از قصه تا غصه محدثه عرب آبادی مهرداد کامران 0 تا 0
2 تنها تر از تنها مهرداد کامران مهرداد کامران مهدی خرد بخش 0 تا 0
3 تنها تر از تنها مهرداد کامران مهرداد کامران مهدی خرد بخش 0 تا 0
4 آقا بیژن محمدحسین محمودشاهی محمدحسین محمودشاهی 0 تا 0

طراح دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تنها تر از تنها مهرداد کامران مهرداد کامران مهدی خرد بخش 0 تا 0
2 تنها تر از تنها مهرداد کامران مهرداد کامران مهدی خرد بخش 0 تا 0

سازنده دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود