حسین محمودی

حسین محمودی

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نمایش خیابانی توبه محمد جواد زرنوش محمد جواد زرنوش اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
2 نمایش خیابانی عکاس حسن خوش رفتار حسن خوش رفتار اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
3 نمایش خیابانی نان ونمک مرتضی مرتضوی راد مرتضی مرتضوی راد اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
4 نمایش خیابانی نان ونمک مرتضی مرتضوی راد مرتضی مرتضوی راد اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
5 کسی مثل هیچ کس نیست سید سعید میر صادقی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
6 در بند محمد جواد زرنوش اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
7 جمع تهی صمد آذرخش صمد آذرخش اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
8 نمایش خیابانی دایره زنگی علی مقدم سعید برجعلی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
9 پرده خوانی سعید برجعلی سعید برجعلی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
10 منظومه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
11 پدرانه آرش عباسی مرتضی جلالی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
12 پدرانه آرش عباسی مرتضی جلالی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
13 پدرانه آرش عباسی مرتضی جلالی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
14 مثل گربه وماهی صدیقه مشایخی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
15 پروانه ویوغ مراد اسکندری مراد اسکندری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
16 قصه تاج خروس ، خاله خروس محمد رضا کوهستانی احمد سلیمانی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم 0 تا 0
17 زیر سایه خورشید مصطفی کولیوندی مهدی رکنی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم