محمد ولی فروتن

محمد ولی فروتن

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 داستان یک پیراهن، یک ویوان و چند نفر حسین عباسی نیا 0 تا 0
2 صلح در وقت اضافه اکبر هادی نژاد اکبر هادی نژاد 0 تا 0
3 صلح در وقت اضافه اکبر هادی نژاد اکبر هادی نژاد 0 تا 0
4 کمدی استشمامات امید طاهری فرهاد ابوالفضلی 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 به مناسبت ورود اشکان پوریا کاکاوند محمد حسین محمدی 0 تا 0
2 کمدی استشمامات امید طاهری فرهاد ابوالفضلی 0 تا 0
3 نقطه صفر مغزی متین شفیعی مقدم متین شفیعی مقدم 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کمدی استشمامات امید طاهری فرهاد ابوالفضلی 0 تا 0

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تنها راه ممکن محمد یعقوبی امیر رضا مرادی 0 تا 0
2 کمدی استشمامات امید طاهری فرهاد ابوالفضلی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود