علی مظفری

علی مظفری

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ستار استار محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0
2 خاکهای نرم کوشک سعید عاکف محسن همدمجو بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 تا 0
3 نالوطی ها یدالله آقاعباسی محسن همدمجو محسن همدمجو 0 تا 0
4 بادبان ها را بکشید رضا نجفی محسن همدمجو محسن همدمجو 0 تا 0

دستیار طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ضیلفت پنالتی ها پوریا کاکاوند صادق بقایی صادق بقایی 0 تا 0
2 ضیافت پنالتی ها پوریا کاکاوند صادق بقایی صادق بقایی 0 تا 0
3 سیرَک محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0

سازنده دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 سیرَک محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0

هنرور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گلپو محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده, محمدباقر پورنخعی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
2 سیرَک محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ضیلفت پنالتی ها پوریا کاکاوند صادق بقایی صادق بقایی 0 تا 0
2 ضیافت پنالتی ها پوریا کاکاوند صادق بقایی صادق بقایی 0 تا 0

دستیار دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گلپو محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده, محمدباقر پورنخعی سعید قاسمی زاده 0 تا 0
2 خاکهای نرم کوشک سعید عاکف محسن همدمجو بنیاد شهید و امور ایثارگران 0 تا 0
3 سیرَک محمدرضا نورالهی سعید قاسمی زاده سعید قاسمی زاده 0 تا 0

ساخت آکسسوار

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ضیلفت پنالتی ها پوریا کاکاوند صادق بقایی صادق بقایی 0 تا 0
2 ضیافت پنالتی ها پوریا کاکاوند صادق بقایی صادق بقایی