علی یدالهی

علی یدالهی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
2 رام کردن زن سرکش داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
3 کل عنایت جواد انصافی جواد انصافی 0 تا 0
4 غروب مضحک صمصام میرزا داود فتحعلی‌بیگی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0
5 بیژن و منیژه شهناز روستایی داود فتحعلی‌بیگی 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عمونوروز و حاجی فیروز جواد انصافی جواد انصافی 0 تا 0
2 تصویر یک زندگی عاشقانه عبدالحی شماسی عبدالحی شماسی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود