حمید غیاث

حمید غیاث

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عشق من حامد بهداد افشین هاشمی امیر عابدین پور 0 تا 0
2 عشق من حامد بهداد افشین هاشمی امیر عابدین پور 0 تا 0
3 منم میرزا رضا یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی 0 تا 0
4 پنجره ای بر بادها بابک دقیقی بابک دقیقی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود