نوشین تبریزی

نوشین تبریزی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گنجفه نوشین تبریزی 0 تا 0
2 موش توی پیت حلبی سیدعلی هاشمی علی حضرتی 0 تا 0
3 خانه پدری نوشین تبریزی 0 تا 0
4 طعم آلوی جنگلی نوشین تبریزی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گنجفه نوشین تبریزی 0 تا 0
2 خانه پدری نوشین تبریزی 0 تا 0
3 تالاب هشیلان نوشین تبریزی محمدعلی محمدی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هتل ایران افشین هاشمی افشین هاشمی 0 تا 0
2 خلایق هرچه لایق نرگس امینی هومن برقنورد 0 تا 0
3 عروسی در سایه علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
4 تالاب هشیلان نوشین تبریزی نوشین تبریزی محمدعلی محمدی 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بر پهنه دریا اسلاومیر مروژک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

گنجفه

2 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

طعم آلوی جنگلی

3 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

صحنه ای - غیررقابتی

تالاب هشیلان

4 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نگاه ویژه

خانه پدری

5 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات انتخاب برگزیدگان جشنواره های استان ها

6 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تئاتر ایران (کارگردانی)

طعم آلوی جنگلی

نامزد