احمد صمیمی

احمد صمیمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جیجیک علیشاه ذبیح بهروز رحمت امینی 0 تا 0
2 عند از مطالبه مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان نوید محمدزاده 0 تا 0
3 صبح یه روز لعنتی حسن باستانی حسن باستانی 0 تا 0
4 تو هرگز نخواهی گشت مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان 0 تا 0
5 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
6 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 برگشتن خیراله تقیانی پور حسین مسافرآستانه جواد نوری 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 برگشتن خیراله تقیانی پور حسین مسافرآستانه جواد نوری 0 تا 0
2 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0
3 برونسی مرتضی شاه کرم مرتضی شاه کرم 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

مسابقه بخش تئاتر خیابانی

پی.او.وی

2 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

نگرانم

3 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

خیابانی مهمان

دیگه هیچی نمونده

4 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش‌ های محیطی، آلرناتیو، تعاملی و دیگرگونه‌های تئاتر بیرونی (مرور)

مستند پخش نشده میرزا

5 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

نگرانم

برگزیده

6 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

دست...کاری

برگزیده

7 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (موسیقی)

نبرد بام

برگزیده

8 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طرح و ایده)

نگرانم

برگزیده

9 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (فضاسازی)

V.A.R

برگزیده

10 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طراحی)

شما چی می‌گید

تقدیر

11 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

میعادگاه

تقدیر