لیلی عاج

لیلی عاج

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کمیته نان لیلی عاج 0 تا 0
2 باله روی سطرهای بی معنی لیلی عاج 0 تا 0
3 قند خون لیلی عاج 0 تا 0
4 رویاهای دم صبح بهاره مشیری آنا نعمتی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کمیته نان لیلی عاج 0 تا 0
2 باله روی سطرهای بی معنی لیلی عاج 0 تا 0
3 قند خون لیلی عاج 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رویاهای دم صبح لیلی عاج بهاره مشیری آنا نعمتی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قرمز و دیگران محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

سالی که دوبار پاییز شد

2 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

کمیته نان

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه مرور

خواب زمستانی

4 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر ایران - ب

قند خون

5 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

صحنه ای غیررقابتی (مهمان)

کجایی ابراهیم

6 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نمایشنامه نویسی

سالی که دو بار پاییز شد

اول