حمیدرضا قاسمی

حمیدرضا قاسمی

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 به آسمان نگاه کن محمد مهدی خاتمی محمد مهدی خاتمی 0 تا 0
2 خانه پاکیزه سارا دول سروش طاهری, مانی حسین پور 0 تا 0
3 کا سیاوش پاکراه رحمت امینی 0 تا 0
4 عجیب ولی واقعی یاسر خاسب, علی اصغری قاجاری یاسر خاسب 0 تا 0
5 فولاد هرگز زنگ نمی زند سیروس همتی زری اماد 0 تا 0
6 ماکاندو آزاده انصاری 0 تا 0

گریمور (اجراکننده گریم)

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کمیته نان لیلی عاج لیلی عاج 0 تا 0
2 ستاره شناس دیدیه ون کولارت اصغر نوری سمانه افکاری 0 تا 0
3 سقوط در کوه مورگان آرتور میلر منیژه محامدی 0 تا 0
4 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان هادی مرزبان 0 تا 0
5 مرگ و پنگوئن محمد چرمشیر پیام دهکردی گروه تیاتر امید 0 تا 0
6 بابا لنگ دراز میلاد دافساری زری اماد 0 تا 0
7 باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز ندا هنگامی 0 تا 0
8 دیر راهبان فرایرا دکاسترو کیومرث مرادی کمپانی تأتر امید ایران پاد مارت 0 تا 0
9 سیاست خواجه عبدالحی شماسی عظیم موسوی 0 تا 0
10 ملاقات بانوی سالخورده فریدریش دورنمات حمید سمندریان 0 تا 0
11 نحس تینو صالحی تینو صالحی تینو صالحی