دلارا نوشین

دلارا نوشین

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مردن با دهان باز محمد وفایی فریبا ورکیانی 0 تا 0
2 جنایات قلب بت هنلی علیرضا مهران 0 تا 0
3 اوریدیس سارا رول 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ملاقات بانوی سالخورده فریدریش دورنمات حمید سمندریان 0 تا 0
2 خانه پدری نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
3 اوریدیس سارا رول دلارا نوشین 0 تا 0
4 مجسمه های یخی داریوش رعیت مسعود موسوی 0 تا 0

مترجم نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنایات قلب بت هنلی دلارا نوشین علیرضا مهران 0 تا 0
2 اوریدیس سارا رول دلارا نوشین 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

جشنواره جشنواره‌ها

غریب های در خانه