الهه افخمی

الهه افخمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اوریدیس سارا رول دلارا نوشین 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مردن با دهان باز محمد وفایی دلارا نوشین فریبا ورکیانی 0 تا 0
2 جنایات قلب بت هنلی دلارا نوشین علیرضا مهران 0 تا 0
3 چه کسی سهراب را کشت؟ شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
4 تو مشغول مردنت بودی کامران شهلایی مژگان خالقی مژگان خالقی 0 تا 0
5 دیور هاله مشتاقی نیا آرین رضایی 0 تا 0
6 ایستگاه ابری علیرضا کلاهچیان علیرضا کلاهچیان 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنایات قلب بت هنلی دلارا نوشین علیرضا مهران 0 تا 0
2 چه کسی سهراب را کشت؟ شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
3 تو مشغول مردنت بودی کامران شهلایی مژگان خالقی مژگان خالقی 0 تا 0
4 پری خیراله تقیانی پور, جواد نوری خیراله تقیانی پور, جواد نوری 0 تا 0
5 دیور هاله مشتاقی نیا آرین رضایی 0 تا 0
6 ایستگاه ابری علیرضا کلاهچیان علیرضا کلاهچیان 0 تا 0
7 اوریدیس سارا رول دلارا نوشین 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود