جواد پورزند

جواد پورزند

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مضحکه گرگ ساختارشکن شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر 0 تا 0
2 مضحکه گرگ ساختارشکن شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر 0 تا 0
3 مرثیه وارثان ارثیه خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
4 دوروری روایت نادری خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
5 مضحکه گرگ ساختارشکن شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر 0 تا 0
6 پری خیراله تقیانی پور, جواد نوری خیراله تقیانی پور, جواد نوری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود