عباس جمالی

عباس جمالی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دریازدگی مسعود رضی, گیان مرادی 0 تا 0
2 دریازدگی مسعود رضی, کیان مرادی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ و پنگوئن محمد چرمشیر پیام دهکردی گروه تیاتر امید 0 تا 0
2 فتوحات گلشیری یوسف باپیری یوسف باپیری گروه تئاترتازه 0 تا 0
3 کوررنگی سیاوش پاکراه سیاوش پاکراه 0 تا 0
4 کوررنگی سیاوش پاکراه سیاوش پاکراه 0 تا 0
5 سیمرغ محمد چرم شیر کیومرث مرادی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بوقلمون خیراله تقیانی پور خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
2 دوروری روایت نادری خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
3 طوروپ طرب خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری, خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود