محمد قدس

محمد قدس

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مم و زین عباس عبداللهزاده تینو صالحی 0 تا 0
2 مالی سویینی برایان فریل مرتضی میرمنتظمی 0 تا 0
3 سربسته از تهران مجتبی کریمی مجتبی کریمی 0 تا 0
4 پرده سوم صحنه چهارم اشکان خیل نژاد ایوسف باپیری, اشکان خیل نژاد 0 تا 0
5 هملت ویلیام شکسپیر مجتبی کریمی, آرمین جوان 0 تا 0
6 دکلره مهدی کوشکی مهدی کوشکی 0 تا 0
7 نان نصیر ملکی جو نصیر ملکی جو 0 تا 0
8 نان نصیر ملکی جو نصیر ملکی جو 0 تا 0
9 بالستیک زخم پیام لاریان پیام لاریان 0 تا 0
10 قصه ظهر جمعه سید محمد مساوات سید محمد مساوات 0 تا 0
11 رضا جابر رمضانی, فائزه امیرحسینی, محدثه رمضانی, مائده اسدالهی, فاطمه زارعی جابر رمضانی 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زمستان 66 محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آنتوان و مسافر کوچولو حسن باستانی حسن باستانی 0 تا 0
2 زمستان 66 محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
3 هیولاخوانی نغمه ثمینی محمد یعقوبی 0 تا 0

مدیر تولید

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ماضی استمراری مرضیه ازگلی ندا هنگامی 0 تا 0
2 مرده ریگ تهمینه محمدی غزل اسکندرنژاد