اختر تاجیک

اختر تاجیک

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حکایت مطربان این دیار رحمان سیفی آزاد رحمان سیفی آزاد رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
2 عید پاک یوهان اگوست استریند برگ حسن باستانی 0 تا 0
3 قصه شهر فرنگ شهر ما ! نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
4 قصه شهر فرنگ شهر ما ! نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
5 سحوری قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
6 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0
7 دیوان تئاترال محمود استادمحمد محمود استادمحمد 0 تا 0
8 اژدهاک بهرام بیضایی سپیده نظری پور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود