محمدرضا عطایی فر

محمدرضا عطایی فر

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ گرم محمدرضا عطایی فر 0 تا 0
2 مرگ گرم محمدرضا عطایی فر 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ گرم محمدرضا عطایی فر 0 تا 0
2 مرگ گرم محمدرضا عطایی فر 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ گرم محمدرضا عطایی فر محمدرضا عطایی فر 0 تا 0
2 مرگ گرم محمدرضا عطایی فر محمدرضا عطایی فر 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانم سرگرد باربارا جرج برنارد شاو مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 هزار دستان مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
2 عزیز مایی مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
3 عزیز مایی مهرداد رایانی مخصوص مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
4 خانم سرگرد باربارا جرج برنارد شاو مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
5 سه خانه کوچک ( اجرای عموم ) مهدی پوررضائیان مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0
6 سه خانه کوچک _ نخستین همایش آیین های عاشورایی مهدی پوررضائیان مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اژدهاک بهرام بیضایی سپیده نظری پور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مهمان

سکوتی با سه نقطه

2 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

نیک بدنام

3 هجدهمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

دانشگاهی - مسابقه

ماهی سیاه کوچولو

4 نوزدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

دانشگاهی - جنبی

آرزویم آرزوست

5 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

فجر استانی

سکوتی با سه نقطه

6 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه مرور

سایه‌ سار سکوت

7 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مرور تئاتر ایران (نمایشنامه نویسی)

سایه سار سکوت

تقدیر