ندا مقصودی

ندا مقصودی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دختری با شنل ارغوانی حمیدرضا نعیمی حمیدرضا نعیمی 0 تا 0
2 کافی شاپ داخلی شب علی حاتمی, علی اصغر دشتی, یونس لطفی, مهدی میررحیمی علی اصغر دشتی 0 تا 0
3 کافی شاپ داخلی شب علی حاتمی, علی اصغر دشتی, یونس لطفی, مهدی میررحیمی علی اصغر دشتی 0 تا 0
4 کافی شاپ داخلی شب علی حاتمی, علی اصغر دشتی, یونس لطفی, مهدی میررحیمی علی اصغر دشتی 0 تا 0
5 کافی شاپ داخلی شب علی حاتمی, علی اصغر دشتی, یونس لطفی, مهدی میررحیمی علی اصغر دشتی 0 تا 0
6 افسانه پدر نصرالله قادری نصرالله قادری 0 تا 0
7 رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد محمد چرمشیر آروند دشت آرای 0 تا 0
8 رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد محمد چرمشیر آروند دشت آرای 0 تا 0
9 سه خواهر آنتون چخوف محمودرضا رحیمی 0 تا 0
10 زن ها بوی سرب می دهند محمد امین چیت گران محمد امین چیت گران 0 تا 0
11 سه خواهر آنتون چخوف محمودرضا رحیمی 0 تا 0
12 کرگدن اوژن یونسکو وحید رهبانی 0 تا 0
13 یکی از خیلی ها شراره پورخراسانی شراره پورخراسانی 0 تا 0
14 رویا بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد محمد چرم شیر آروند دشت آرای 0 تا 0
15 رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد محمد چرم شیر آروند دشت آرای 0 تا 0
16 عروسی شغال محمد رضایی راد آروند دشت آرای 0 تا 0
17 کبوتری ناگهان محمد چرم شیر عباس غفاری