مژگان خالقی

مژگان خالقی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تو مشغول مردنت بودی کامران شهلایی مژگان خالقی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تو مشغول مردنت بودی کامران شهلایی مژگان خالقی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مردن با دهان باز محمد وفایی دلارا نوشین فریبا ورکیانی 0 تا 0
2 پلکان اکبر رادی هادی مرزبان هادی مرزبان 0 تا 0
3 هفت روز از تیر شصت کامران شهلایی کامران شهلایی, محمد لارتی 0 تا 0
4 چکامه رستاخیز آرتور میلر داود دانشور 0 تا 0
5 کابوس وقتی کاپوچینو تمام می شود میلاد اکبرنژاد میلاد اکبرنژاد 0 تا 0
6 نوشتن در تاریکی محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
7 اسبهای پشت پنجره ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود