سوسن مقصودلو

سوسن مقصودلو

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جشن تولد گل پنبه رضا کاووسی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شهردار هوفمن - فردوس کاویانی فردوس کاویانی 0 تا 0
2 گردونه فرامرز طالبی مریم کاظمی 0 تا 0
3 یک زن، یک مرد برتولت برشت آزیتا حاجیان محمدرضا شریفی نیا 0 تا 0
4 داستان های ناتمام اسماعیل خلج اسماعیل خلج اسماعیل خلج 0 تا 0
5 کهربا سیمین امیریان سیمین امیریان 0 تا 0
6 آشپزها آزاده فرهنگیان, امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس 0 تا 0
7 خرمگس علی عابدی علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
8 استخوان های طلایی فرهاد ناظرزاده کرمانی شکرخدا گودرزی 0 تا 0
9 استخوان های طلایی فرهاد ناظرزاده کرمانی شکرخدا گودرزی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود