حمید ابراهیمی

حمید ابراهیمی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آخرین جشن حمید ابراهیمی 0 تا 0
2 ته خط حمید ابراهیمی 0 تا 0
3 آوای باد حمید ابراهیمی 0 تا 0
4 آوای باد عباس جلال آبادی عباس جلال آبادی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آخرین جشن حمید ابراهیمی 0 تا 0
2 ته خط حمید ابراهیمی 0 تا 0
3 آوای باد حمید ابراهیمی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آخرین جشن حمید ابراهیمی حمید ابراهیمی 0 تا 0
2 طلحک بازی شاپور ترکمن سرابی حسن سرچاهی 0 تا 0
3 ماشین نشین ها علی خودسیانی حسن سرچاهی 0 تا 0
4 این کدوم پنجشنبه است ؟ حمید رضا آذرنگ حمید رضا آذرنگ 0 تا 0
5 این کدوم پنجشنبه است ؟ حمید رضا آذرنگ حمید رضا آذرنگ 0 تا 0
6 حسن سنتوری علی‌اصغر صفوی معصومه تقی‌پور 0 تا 0
7 رویاهای رام نشده ایوب آقاخانی سیاوش تهمورث 0 تا 0
8 روز رستاخیز تادنوش کونویتسکی فرهاد مهندس پور 0 تا 0
9 بر پهنه دریا اسلاومیر مروژک حسن سرچاهی حسن سرچاهی 0 تا 0
10 تنها راه ممکن محمد یعقوبی محمد یعقوبی