حسین طاهر بخش

حسین طاهر بخش

سازنده دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پلاس پلاس به توان 2 سینا شفیعی سینا شفیعی 0 تا 0

مسئول صدا

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 جنگ در طبقه سوم پاول کوهوت مصطفی عبدالهی 0 تا 0
2 کوچ در کوچ محمد احمدی محمد احمدی 0 تا 0
3 ابوالهول علی شمس داوود پور حمزه مژگان طاهر پور 0 تا 0
4 مرگ و شاعر نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
5 سمفونی درد حسین پاکدل حسین پاکدل 0 تا 0
6 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

امور فنی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانه در گذشته ماست حامد محمدطاهری حامد محمدطاهری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود