محسن فرهادی سینایی

محسن فرهادی سینایی

مسئول صدا

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عند از مطالبه مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان نوید محمدزاده 0 تا 0
2 ابوالهول علی شمس داوود پور حمزه مژگان طاهر پور 0 تا 0
3 اتاق هارولد پینتر فاطمه علی حسینی فاطمه علی حسینی 0 تا 0
4 نحس تینو صالحی تینو صالحی تینو صالحی 0 تا 0
5 تب سرد روی پیشانی داغ علی حاتمی نژاد حسن عابدی 0 تا 0
6 کلنل خیر الله تقیانی پور خیر الله تقیانی پور 0 تا 0

ساخت تصاویر ویدئویی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گزارش وضع هوا عاطفه تهرانی عاطفه تهرانی کتایون تهرانی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود