لیلا طاهری

لیلا طاهری

دستیار طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مضحکه بادسوار هما جدیکار هما جدیکار هما جدیکار 0 تا 0
2 مضحکه بادسوار هما جدیکار هما جدیکار هما جدیکار 0 تا 0
3 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه احسان فلاحت پیشه 0 تا 0
4 کمیته نان لیلی عاج لیلی عاج 0 تا 0
5 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه 0 تا 0
6 کاشف گیج الهه دهقانپیشه میلاد رمضانیورجاوند 0 تا 0
7 ایستگاه ابری علیرضا کلاهچیان علیرضا کلاهچیان 0 تا 0
8 پر پر، سی مرغ پر بهرام جلالی پور رضا عبدالعلیزاده 0 تا 0
9 سوگ جامه میثم عباسی میثم عباسی 0 تا 0

دستیار دکور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ازدواج آقای می سی سی پی فردریش دورنمات احسان فلاحت پیشه احسان فلاحت پیشه 0 تا 0
2 مگس اشتفان ارکنی توحید معصومی امیرحسین شفیعی, مهدی اکبری زاده 0 تا 0
3 ایستگاه ابری علیرضا کلاهچیان علیرضا کلاهچیان 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود