پرستو کرمی

پرستو کرمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیون علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
2 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
3 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
4 کابوس خیابان هفدهم هوشنگ فضلی, یحیی عسگری مسعود موسوی 0 تا 0
5 متهمین بیله‌ناز بهمن مرتضوی بهمن مرتضوی 0 تا 0
6 فاندو و لیزا فرناندو آرابال هوشمند هنرکار 0 تا 0
7 فکاهی نامه گمشدگان عبدالحی شماسی عبدالحی شماسی 0 تا 0
8 شمشیرهای ژنرال قدرت الله فتحی مسعود موسوی 0 تا 0
9 تیغ کهنه محمدامیر یاراحمدی نادر برهانی مرند 0 تا 0
10 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
11 عروسی در سایه علی عابدی علی عابدی 0 تا 0
12 مجسمه های یخی داریوش رعیت مسعود موسوی 0 تا 0
13 به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو داریوش رعیت مسعود موسوی مسعود موسوی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زندگی چیز خوبیه داریوش رعیت مسعود موسوی 0 تا 0
2 روی خط خاکستری خسرو امیری خسرو امیری 0 تا 0
3 عروسی در سایه علی عابدی علی عابدی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود