فرشاد محمدی

فرشاد محمدی

مسئول صدا

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گزارش وضع هوا عاطفه تهرانی عاطفه تهرانی کتایون تهرانی 0 تا 0
2 سه مرثیه هذیان روزبه حسینی روزبه حسینی 0 تا 0
3 تا یک بشمار زهرا صبری زهرا صبری 0 تا 0
4 شن کتایون حسین زاده کتایون حسین زاده 0 تا 0
5 تیاتر قجری داریوش رعیت داریوش رعیت 0 تا 0
6 خانمچه و مهتابی اکبر رادی هادی مرزبان 0 تا 0
7 فاندو و لیزا فرناندو آرابال هوشمند هنرکار 0 تا 0
8 باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز ندا هنگامی 0 تا 0
9 خواب بی وقت حوریه محمد چرم شیر عباس غفاری 0 تا 0
10 سه مرثیه هذیان روزبه حسینی روزبه حسینی 0 تا 0
11 خانه سربی علی نرگس نژاد علی نرگس نژاد 0 تا 0
12 کالبد شکافی سامان ارسطو سامان ارسطو گروه نمایش آوای دیوانگان 0 تا 0
13 نویسنده مرده است آرش عباسی آرش عباسی 0 تا 0
14 ح دو چشم سیروس همتی, تقی همتی نیا سیروس همتی 0 تا 0
15 نوشتن در تاریکی محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
16 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
17 بیداری خانه نسوان حسین کیانی حسین کیانی