سامان خلیلیان

سامان خلیلیان

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عند از مطالبه مرتضی شاه کرم نوید محمدزاده 0 تا 0
2 تو هرگز نخواهی گشت مرتضی شاه کرم 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تو هرگز نخواهی گشت مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خاموشخانه مهدی مشهور مهدی مشهور 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تو هرگز نخواهی گشت مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان 0 تا 0

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 تو هرگز نخواهی گشت مرتضی شاه کرم سامان خلیلیان 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

2 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

4 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

5 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

ستاد برگزاری جشنواره

6 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

مدیر بخش نمایش های خیابانی و محیطی

7 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

ویژه چهل سالگی انقلاب اسلامی (صحنه ای)

عند از مطالبه

8 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

نمایشنامه‌نویسی (دفاع مقدس)

عند از مطالبه

دوم

9 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (بازیگر مرد)

جوینده یابنده

سوم

10 سی ‌امین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

آثار منتخب دانشجویی (خیابانی)

خیابان یک طرفه

برگزیده

11 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طراحی)

شما چی می‌گید

تقدیر

12 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

شما چی می‌گید

تقدیر