پیام عزیزی

پیام عزیزی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اون دیگه اینجا زندگی نمی کنه پیام عزیزی 0 تا 0
2 اتاق جادویی پیام عزیزی 0 تا 0
3 بیچاره مکبث پیام عزیزی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اون دیگه اینجا زندگی نمی کنه پیام عزیزی 0 تا 0
2 اتاق جادویی پیام عزیزی, رامین کاظمی 0 تا 0
3 هواخوری با پروانک مژگان معقولی 0 تا 0
4 بیچاره مکبث پیام عزیزی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیچاره مکبث پیام عزیزی پیام عزیزی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 اتاق جادویی پیام عزیزی, رامین کاظمی پیام عزیزی 0 تا 0
2 بیچاره مکبث پیام عزیزی پیام عزیزی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوری بخش خیابانی

2 سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات انتخاب آثار خیابانی

3 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

خیابانی مهمان

همین روزها

4 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

تجربه های نو

هفت خوان

5 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نمایش‌ های محیطی، آلرناتیو، تعاملی و دیگرگونه‌های تئاتر بیرونی (مرور)

داستان مردم

6 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر محیطی (تئاتر شورایی)

داستان مردم

برگزیده