مهدی حبیبی

مهدی حبیبی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مینا و دوستان کاربلد اکرم فلاح, ناهید شمس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0

دراماتورژ

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مینا و دوستان کاربلد مهدی حبیبی, زهره شمس اکرم فلاح, ناهید شمس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر 0 تا 0

ساخت آکسسوار

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رویای شب تابستان ویلیام شکسپیر مریم کاظمی امیرحسین شفیعی 0 تا 0

تدارکات

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 گالیله برتولت برشت داریوش فرهنگ سعید شاهسواری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی‌‌ و ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

هیات داوری بخش خیابانی

2 بیست‌ و دومین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

این سه نفر

3 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

سنگ، کاغذ، قیچی

4 سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

هشت روز بدون تماس تصویری

5 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

نبش کوچه بن‌ بست

6 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

کالبدشکافی یک اتفاق

7 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه خیابانی

زگیل

8 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

خیابانی - مرور

صرفا جهت جریحه ‌دار شدن احساسات

9 چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات انتخاب بخش خیابانی

10 بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طراحی)

اعترافات یک مستأجر

برگزیده

11 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طراحی)

کالبدشکافی یک اتفاق

برگزیده

12 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (کارگردانی)

نبش کوچه بن بست

برگزیده

13 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طراحی صحنه)

مصائب شیرین

برگزیده بدون اولویت

14 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

تئاتر خیابانی (طراحی)

نبش کوچه بن بست

تقدیر

15 بیست ‌و چهارمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

برگزیده انجمن تئاتر خیابانی خانه تئاتر (بهترین نمایش)

سنگ، کاغذ، قیچی

تقدیر