فهیمه هرمزی

فهیمه هرمزی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 کافه سایه ابراهیم عادل نیا مهدی مسروری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 0 تا 0
2 عروس خوشه های اقاقی محسن حسین زاده میثم صدرا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 0 تا 0
3 روز های بی قوام ایوب آقاخانی میثم صدرا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 0 تا 0
4 پنج وارونه باقر بارانی میثم صدرا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 0 تا 0
5 پنج وارونه باقر بارانی میثم صدرا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 0 تا 0
6 پنج وارونه باقر بارانی میثم صدرا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خاموشخانه مهدی مشهور مهدی مشهور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود