حمید رحیمی

حمید رحیمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مضحکه گرگ ساختارشکن شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر 0 تا 0
2 مضحکه گرگ ساختارشکن شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر 0 تا 0
3 بیوه های غمگین سالار جنگ محمد امیریاراحمدی شهاب الدین حسین پور 0 تا 0
4 مضحکه گرگ ساختارشکن شاهین کربلایی‌ماهر شاهین کربلایی‌ماهر 0 تا 0
5 ریچارد سوم اجرا نمی شود ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری 0 تا 0
6 بیوه های غمگین سالار جنگ محمد امیریاراحمدی شهاب الدین حسین پور 0 تا 0
7 پسران تاریخ آلن بنت اشکان خلیل نژاد 0 تا 0
8 ریچارد سوم اجرا نمی شود ماتئی ویسنی یک روح الله جعفری 0 تا 0
9 طپانچه خانم محمدامیر یاراحمدی شهاب الدین حسین پور 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود