فریبا جدیدی

فریبا جدیدی

روابط عمومی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حساب پرداخت نمیشه داریو فو کاوه مهدوی امیرحسین شفیعی 0 تا 0
2 بر پهنه دریا شهرام مسعودی شهرام مسعودی 0 تا 0
3 صبح بخیر سیروس همتی سیروس همتی 0 تا 0
4 کارد ترنج زلیخا ملیحه مراد جعفری احمد ایرانی خواه 0 تا 0
5 گنجفه نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
6 خروس محمد رحمانیان پیمان قیاسی 0 تا 0
7 خروس محمد رحمانیان پیمان قیاسی 0 تا 0
8 اتاق جادویی پیام عزیزی, رامین کاظمی پیام عزیزی 0 تا 0
9 شادی حقیقی آرام و بی صدا است بهرام ریحانی بهرام ریحانی 0 تا 0
10 قصه بخت برگشته کیومرث قنبری آذر رحمت امینی 0 تا 0
11 نحس تینو صالحی تینو صالحی تینو صالحی 0 تا 0
12 ساعت بیست سیدعلی موسویان سیدعلی موسویان سیدعلی موسویان 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود