سیامک احصایی

سیامک احصایی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زمزمه مردگان سیامک احصایی 0 تا 0
2 زمزمه مردگان سیامک احصایی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 زمزمه مردگان سیامک احصایی 0 تا 0
2 زمزمه مردگان سیامک احصایی 0 تا 0
3 واقعیت اینه که خورشید دور ما می گرده حسن برزگر 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ژولیوت سزار به روایت کابوس نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
2 ژولیوس سزار به روایت کابوس نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0
3 شکلک نغمه ثمینی کیومرث مرادی 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دل سگ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
2 قهوه تلخ شبنم طلوعی شبنم طلوعی 0 تا 0
3 شب نشینی در جهنم مهرداد رایانی مخصوص رحمان سیفی آزاد 0 تا 0
4 قهوه تلخ شبنم طلوعی شبنم طلوعی 0 تا 0
5 داستان خرس های پاندا به روایت یک ساکسفونیست که دوستی در فرانکفورت دارد ماتئی ویسنی یک تینوش نظم جو 0 تا 0
6 با دهان بند سکوت محمد چرم شیر رضا حداد 0 تا 0
7 تئاتر اجباری حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
8 تکیه ملت حسین کیانی حسین کیانی 0 تا 0
9 واقعیت اینه که خورشید دور ما می گرده حسن برزگر سیامک احصایی