علی صفری

علی صفری

طراح نور

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیقراری سعید شاپوری سعید شاپوری 0 تا 0
2 دخمه شیرین قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 آژانس ونوس جمشید جهانزاده جمشید جهانزاده 0 تا 0
4 بی شیر و شکر حمید امجد حمید امجد, مهرداد ضیایی 0 تا 0
5 دفتر یادداشت ژان کلود کریر کتایون فیض مرندی 0 تا 0
6 سه خانه کوچک ( اجرای عموم ) مهدی پوررضائیان مهرداد رایانی مخصوص 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود