یعقوب صباحی

یعقوب صباحی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دختری با شنل ارغوانی حمیدرضا نعیمی حمیدرضا نعیمی 0 تا 0
2 رویاهای رام نشده ایوب آقاخانی ایوب آقاخانی 0 تا 0
3 رویاهای رام نشده ایوب آقاخانی ایوب آقاخانی 0 تا 0
4 رویاهای رام نشده ایوب آقاخانی ایوب آقاخانی 0 تا 0
5 داستان های کارور ریموند کارور حمیدرضا نعیمی, آرش دادگر 0 تا 0
6 گلهای شمعدانی محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
7 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
8 خاکستری شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
9 محال هم ممکن است سیروس همتی سیروس همتی 0 تا 0
10 گنجفه نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
11 رپرتوار نمایشنامه خوانی ویلیام شکسپیر, آنتوان چخوف, سوفوکل -, فردریکو کارسیا لورکا روح الله جعفری 0 تا 0
12 طوفان حسین فدای حسین آرش دادگر 0 تا 0
13 پوتین های عمو بابا شهرام کرمی شهرام کرمی 0 تا 0
14 چهار حکایت از چندین حکایت رحمان علیرضا نادری نجف زاده علیرضا نادری نجف زاده 0 تا 0
15 آخرین مروارید حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
16 خون رقصه رضا صابری رضا صابری 0 تا 0
17 کافه مک آدم محمود استادمحمد محمود استادمحمد