هومن برق نورد

هومن برق نورد

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانه ی کاغذی نرگس امینی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 موسیو ابراهیم و گلهای قرآن علیرضا کوشک جلالی علیرضا کوشک جلالی 0 تا 0
3 دل سگ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
4 پس تا فردا ریما رامین فر محمد یعقوبی 0 تا 0
5 هملت ویلیام شکسپیر مجید جعفری 0 تا 0
6 میرم روزنامه بخرم رحیم نوروزی رحیم نوروزی 0 تا 0
7 صعود مقاوت پذیر آرتورواویی برتولت برشت مجید جعفری 0 تا 0
8 داغ پوست سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
9 داغ پوست سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
10 خانه ی کاغذی نرگس امینی هومن برق نورد 0 تا 0
11 آن شب که تورو زندانی بود جروم لابنس, روبرت ای لی مجید جعفری 0 تا 0
12 زمستان 66 محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
13 سمفونی درد حسین پاکدل حسین پاکدل 0 تا 0
14 تهران زیر بال فرشتگان نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند 0 تا 0
15 اسبها محمد رحمانیان محمد رحمانیان 0 تا 0
16 سه خواهر آنتون چخوف اکبر زنجانپور