یدالله آقاعباسی

یدالله آقاعباسی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 منم میرزا رضا یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 راه و بیراه غلامرضا شاه نظری غلامرضا شاه نظری 0 تا 0
2 تنبل نرو به سایه عباس جلال آبادی عباس جلال آبادی 0 تا 0
3 نالوطی ها محسن همدمجو محسن همدمجو 0 تا 0
4 منم میرزا رضا یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 منم میرزا رضا یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 منم میرزا رضا یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی 0 تا 0

مترجم نمایشنامه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آن شب که تورو زندانی بود جروم لابنس, روبرت ای لی مجید جعفری 0 تا 0
2 برخیزید و بخوانید - عصری با نمایش ( فصل هفتم ، بخش دانشجویی ) - نمایشنامه خوانی کلیفورد اودکس امیر عباس حسینی 0 تا 0
3 بیتوس بیچاره ژان آنویی حمید مظفری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 بیست‌ و نهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

بزرگداشت های جشنواره

2 بیست‌ و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

پاسداشت های جشنواره