جهانگیر اکبرشاهی

جهانگیر اکبرشاهی

مسئول صدا

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ تصادفی یک آنارشیست داریو فو فردوس کاویانی فردوس کاویانی 0 تا 0
2 لازاروس سیروس ابراهیم زاده سیروس ابراهیم زاده 0 تا 0
3 ماریای بی نام لیدیا اسکورمان نرگس هاشم پور 0 تا 0
4 آن در ناب داود دانشور داود دانشور 0 تا 0
5 آخرین مروارید حمیدرضا آذرنگ حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود