یوحنا حکیمی

یوحنا حکیمی

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مردی که گلی در دهان داشت لوییجی پیراندللو 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مردی که گلی در دهان داشت لوییجی پیراندللو یوحنا حکیمی 0 تا 0

طراح گریم

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شیطان در زیرزمین جمشید جهانزاده جمشید جهانزاده جمشید جهانزاده 0 تا 0
2 دشمن مردم هنریک ایبسن اکبر زنجانپور 0 تا 0
3 منظومه مور بی ملکه ناصح کامگاری ناصح کامگاری 0 تا 0
4 دنیای دیوانه دیوانه دیوانه بهزاد فرهانی بهزاد فرهانی 0 تا 0
5 در فراق فرهاد ناصح کامگاری ناصح کامگاری 0 تا 0
6 در فراق فرهاد ناصح کامگاری ناصح کامگاری 0 تا 0
7 مردی که می خواست مرد بماند افروز فروزنده محسن قصابیان 0 تا 0
8 مردی که می خواست مرد بماند افروز فروزنده محسن قصابیان 0 تا 0
9 دل سگ محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0
10 قهوه قجری اتیلا پسیانی اتیلا پسیانی 0 تا 0
11 خط عشق قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
12 کشته به درگاه ابوالفضل ورمزیار مهرالسادات میرحسینی, مرضیه طلایی 0 تا 0
13 سووشون سیمین دانشور منیژه محامدی 0 تا 0
14 داغ پوست سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد 0 تا 0
15 داغ پوست سیروس کهوری نژاد سیروس کهوری نژاد