مریم ابراهیمی

مریم ابراهیمی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 با جانی دپ در فتوشاپ هاله مشتاقی نیا علی هاشمی علی حضرتی 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 با جانی دپ در فتوشاپ هاله مشتاقی نیا علی هاشمی علی حضرتی 0 تا 0
2 نمی دونم فردا چی میشه تنسی ویلیامز سمیرا مهدوی 0 تا 0
3 دوست کافکا سجاد افشاریان حسن جودکی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 با جانی دپ در فتوشاپ هاله مشتاقی نیا علی هاشمی علی حضرتی 0 تا 0
2 طعم آلوی جنگلی نوشین تبریزی نوشین تبریزی 0 تا 0
3 نمی دونم فردا چی میشه تنسی ویلیامز سمیرا مهدوی 0 تا 0
4 دوست کافکا سجاد افشاریان حسن جودکی 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 آدم بلا، دیو ناقلا مریم کاظمی مریم کاظمی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود