مصطفی ساسانی

مصطفی ساسانی

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرثیه وارثان ارثیه خیراله تقیانی پور جواد نوری 0 تا 0
2 پلاس پلاس به توان 2 سینا شفیعی سینا شفیعی 0 تا 0
3 پری خیراله تقیانی پور, جواد نوری خیراله تقیانی پور, جواد نوری 0 تا 0
4 روزی گذری روزگاری جواد نوری, خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری, خیرالله تقیانی‌پور 0 تا 0
5 مخمصه خیرالله تقیانی‌پور خیرالله تقیانی‌پور 0 تا 0
6 سمنو خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری 0 تا 0
7 تعبیر یک رویا خیرالله تقیانی‌پور خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری 0 تا 0
8 طوروپ طرب خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری, خیرالله تقیانی‌پور جواد نوری 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود