رسول کاهانی

رسول کاهانی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فرق آوسط رسول کاهانی رضا دوستی 0 تا 0
2 پرتی بهار رضی زاده 0 تا 0
3 فرق ا وسط رسول کاهانی رضا دوستی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 فرق آوسط رسول کاهانی رضا دوستی 0 تا 0
2 فرق ا وسط رسول کاهانی رضا دوستی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی ‌‌و چهارمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

زبان اصلی

2 سی و سومین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

نسل نو

به اتفاق خانواده

3 سی‌‌ و پنجمین جشنواره بین‌ المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر جوان

اسکورسیزی

4 سی‌ ‌و هفتمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

مسابقه تئاتر صحنه ‌ای ایران (یک)

لنگ ظهر