حامد زحمتکش

حامد زحمتکش

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 نمکی بابک توسلی بابک توسلی 0 تا 0
2 جوجه کلاغ جارچی نازنین قراگزلو نازنین قراگزلو 0 تا 0
3 دیبوک ها سیمین امیریان سیمین امیریان 0 تا 0
4 اژدها اولین حیوان خانگی امیر مشهدی عباس امیر مشهدی عباس 0 تا 0
5 به کفشهایت نگاه کن منوچهر اکبرلو حمیدرضا ملاحسینی 0 تا 0
6 بازیگر تراژدی علی رغم میل خود آنتوان چخوف زهرا جواهری 0 تا 0
7 پدر یک دقیقه ای رضا فیاضی رضا فیاضی 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 الف وارد می شود آرمان طیران برکه فروتن 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 به کفشهایت نگاه کن منوچهر اکبرلو حمیدرضا ملاحسینی 0 تا 0

عروسک‌گردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بازیگر تراژدی علی رغم میل خود آنتوان چخوف زهرا جواهری 0 تا 0

طراح پوستر، بروشور و اقلام تبلیغاتی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 به کفشهایت نگاه کن منوچهر اکبرلو حمیدرضا ملاحسینی 0 تا 0

طراح عروسک

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 به کفشهایت نگاه کن منوچهر اکبرلو حمیدرضا ملاحسینی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود