رهام مخدومی

رهام مخدومی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 معرکه اهل طرب روح الله ایرجی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 افشین و بودلف هر دو مرده اند قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 بر دار شدن حسین ابن منصور حلاج سیاوش تهمورث سیاوش تهمورث 0 تا 0
3 حسرت ، آرزو ، رویا مهدی هاشمی مهدی هاشمی 0 تا 0
4 باغ شکرپاره قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عادل ها آلبر کامو قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 عکس یادگاری قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
3 سوگ سیاوش صادق هاتفی سیاوش تهمورث 0 تا 0
4 افشین و بودلف هر دو مرده اند قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0
5 باغ شکرپاره قطب الدین صادقی قطب الدین صادقی 0 تا 0

دستیار دوم کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 و اینک یحیی سید عظم موسوی سیاوش طهمورث 0 تا 0

مدیر صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 قابیل فردریش کوفکا قطب الدین صادقی 0 تا 0
2 حسرت ، آرزو ، رویا مهدی هاشمی مهدی هاشمی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود