محمد یعقوبی

محمد یعقوبی

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ماه در آب محمد یعقوبی 0 تا 0
2 ماه در آب محمد یعقوبی 0 تا 0
3 دل سگ محمد یعقوبی 0 تا 0
4 زمستان 66 محمد یعقوبی 0 تا 0
5 برلین آرین رضایی 0 تا 0
6 تنها راه ممکن محمد یعقوبی 0 تا 0
7 رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ماه در آب محمد یعقوبی 0 تا 0
2 ماه در آب محمد یعقوبی 0 تا 0
3 زمستان 66 محمد یعقوبی 0 تا 0
4 تنها راه ممکن محمد یعقوبی 0 تا 0
5 رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی 0 تا 0
6 هیولاخوانی نغمه ثمینی 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی محمد یعقوبی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس
موردی يافت نشد یا به این مورد دسترسی ندارید!
ورود