ناصر عرفانیان

ناصر عرفانیان

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شب نشینی با شکوه اقا جون حسین فرخی حسین فرخی 0 تا 0
2 آی کچلا صادق عاشورپور صادق عاشورپور 0 تا 0
3 میتینگ کلیفورد اودتس محسن ابراهیمی 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 شب نشینی با شکوه اقا جون حسین فرخی حسین فرخی 0 تا 0
2 رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
3 میتینگ کلیفورد اودتس محسن ابراهیمی 0 تا 0

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مکبث ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
2 مکبث ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
3 سه پرده عباس شادروان عباس شادروان 0 تا 0
4 پروانه های آسیایی حسین پاکدل محمد حاتمی 0 تا 0
5 سه پرده عباس شادروان عباس شادروان 0 تا 0
6 رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
7 میتینگ کلیفورد اودتس محسن ابراهیمی 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مکبث ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0
2 مکبث ویلیام شکسپیر حسین فرخی 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

هیات داوری مسابقه عکاسی

2 دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مسابقه عکاسی تئاتر

داستان آدم

سوم

3 نهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مسابقه عکاسی تئاتر

تراژدی اسفندیار

هفتم